Meny
Kontakta oss
Hemtjänst

Anlita oss

Det finns två sätt att anlita Annelies Hemtjänstteam; antingen genom kundvalet där du väljer oss för de insatser du blivit beviljad av kommunen eller genom att anlita oss direkt för hushållsnära tjänster.

Annelies Hemtjänstteam är auktoriserat av Nacka Kommun att bedriva hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt Socialtjänstlagen. Välj oss i kundvalet via kommunen. Du är välkommen att ta en direkt kontakt med oss för att höra vad vi kan hjälpa till med. Du når oss på 08-716 53 44.

Kanske har du idag en hemtjänst som du inte är riktigt nöjd med? Eller också klarar du dig bra nu, men funderar över framtiden? Med stor passion för vårt jobb växer vår kundkrets stadigt. Våra kunder är bland de mest nöjda i landet visar undersökningar.

Hemtjänst, ledsagning, avlösning

Hemtjänst, eller hjälp i hemmet, innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen. Annelies Hemtjänstteam är godkänd av Nacka kommun och IVO och är en valbar utförare av hemtjänst. Läs mer om hemtjänst.

1
Ansök om hemtjänst

Vi finns valbara enligt lagen om valfrihet (LOV) i Nacka kommun. Ta kontakt med Nacka kommun via telefon eller ansök direkt på deras hemsida.

Telefon
08-718 80 00
2
Välj oss som utförare

När du fått din ansökan beviljad väljer du Annelies Hemtjänstteam. Om du redan har hemtjänst men inte är nöjd har du alltid rätt att byta utförare.

3
Hemtjänsten startar

När vi får beställningen av kommunen kontaktar vi dig och bokar in ett hembesök där vi kommer överens hur hjälpen ska utföras. Vi skriver en genomförandeplan, utser en omsorgskontakt och du får en pärm med allt material samlat på ett ställe.

Hushållsnära tjänster

En del behov täcks inte in under hemtjänstens försorg. Du har då möjlighet att köpa till de tjänster du saknar som hushållsnära tjänster med rutavdrag direkt av oss. Läs mer om hushållsnära tjänster.

1
Ta kontakt med oss

Fundera på om du vill anlita oss för enstaka tillfällen eller i ett abonnemang. Vi går igenom dina önskemål och lämnar kostnadsförslag.

Telefon
08-716 53 44
2
Avtalsskrivning

Vi skriver avtal om hushållsnära tjänster som ska godkännas av bägge parter innan arbetet påbörjas. I avtalet finns en uppdragsbeskrivning med uppgifter om kostnad, omfattning, tidpunkter, speciella önskemål och krav samt betalningsrutiner och uppsägningsregler.

3
Uppdraget börjar

Vi påbörjar arbetet enligt överenskommelse och avtal. Oftast är de hushållsnära tjänsterna planerade i direkt anslutning till den befintliga hemtjänsten som du har från oss och du slipper på så vis inställelseavgiften.